Szkoła Farmaceutyczna

Ostatni nabór do końca stycznia!

Policealna Szkoła Farmacji w Bydgoszczy

O szkole

16 LAT DOŚWIADCZENIA

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Bydgoszczy istnieje od 2002 roku. Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz pod nr 26/2002. Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy decyzją nr OW III 4321/16/02 z dnia 10.12.2002r.

Ostatni nabór do końca stycznia 2018!

Wraz z końcem roku szkolnego 2017/2018, by zdobyć zawód związany z farmacją, niezbędne będzie odbycie 5-letnich studiów magisterskich. Więcej o pozytywnych konsekwencjach wygaszania zawodu: naszym blogu.

WIĘCEJ NIŻ STUDIUM

Dwuletnia szkoła policealna jest czymś więcej niż studium farmaceutyczne. Uprawnia do zdobycia zawodu: technik farmaceutyczny (technik farmaceuta, technik farmacji).

TRYBY NAUCZANIA
 • Tryb STACJONARNY - DZIENNY (od poniedziałku do piątku)
 • Tryb STACJONARNY - WEEKENDOWY
  (sobota, niedziela + 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych)
 • Okres nauki: 4 semestry
79% zdawalność egzaminu zawodowego
profesjonalne laboratorium
uprawnienia szkoły publicznej
14
lat doświadczenia w edukacji
Szkoła Farmaceutyczna

Technik farmaceutyczny

Kwalifikacja zawodowa Z.19.

W zawodzie technik farmaceutyczny wyodrębniono 1 kwalifikację: Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Absolwent przygotowany jest do następujących zadań zawodowych:

 • Sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,
 • Wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,
 • Uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN, a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z tytułem technika farmaceutycznego. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Praktyczny program farmacji

Praktyczny
program nauczania

zgodny z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Jesteśmy szkołą policealną dla młodzieży, kształcącą w zawodzie technik farmaceutyczny 321301 zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie (Rozporządzenie MEN z dnia 7.02.2012r.).

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w nauczaniu konsultowaliśmy nasz program z aptekami oraz firmami farmaceutycznymi w celu lepszego dopasowania profilu absolwenta do pracy zawodowej.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, w tym wykładowców medycznych szkół wyższych, farmaceutów, chemików.

Dodatkowo każdy uczeń odbywa praktykę zawodową w semestrze IV.

pobierz program nauczania

sprawdź swoją wiedzę z chemii

Jeden zawód,
a wiele
możliwości


Absolwent szkoły przygotowany jest do pracy w następujących firmach i instytucjach:

 • apteki ogólnodostępne typ A i zakładowe,
 • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne i ze sprzętem medycznym,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • laboratoria galenowe,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego,
 • punkty apteczne,
 • przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej i medycznej.

Co jeszcze zyskujesz?

Legitymacja

Wydajemy legitymacje uprawniającą do zniżek oraz zaświadczenia o nauce do ZUS, MOPS, itp.

Pakiet Farmaceuty

Na początek roku szkolnego uczniowie otrzymują: fartuch laboratoryjny, gogle ochronne, karnet na fitness* (karnet tylko w trybie dziennym)

Łączenie nauki

W naszej szkole nie ma problemu z łączeniem nauki w szkole z pracą zawodową lub studiami.

Biblioteka

Nieograniczony dostęp do biblioteki wyposażonej we wszystkie niezbędne podręczniki i publikacje akademickie.

Bezpłatna nauka

Masz pewność, że w trakcie nauki nie będziemy pobierali żadnych opłat, w tym czesnego, wpisowego, za egzaminy, ani poprawki.

E-learning

Większość notatek jest dostępnych na platformie e-learningowej, to duże ułatwienie.

Galeria zdjęć

Autorem zdjęć jest: Daniel Meger, Social Room

Referencje

Barbara Kaszewska

"Dotykowa chemia"

Na pierwszych zajęciach w Policealnej Szkole Farmaceutycznej uspokajam uczniów, że w farmacji chemia jest bardziej „dotykowa”, jest mniej wzorów niż w liceum, a więcej działania w laboratorium.

Barbara Kaszewska
dyrektor ds. pedagogicznych,
nauczyciel Analizy leków
Jolanta Cześniak

"Praca w aptece"

Z mojego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu apteki uważam, że technicy farmaceutyczni powinni być otwarci na ludzi. Dzięki zaangażowaniu i pasji pomagają rozwiązywać problemy, co przynosi wiele zawodowej satysfakcji.

Jolanta Cześniak
farmaceutka i nauczyciel
Anita Kwiatkowska

"Pani w białym fartuchu"

Zawsze chciałam zostać panią w białym fartuchu w aptece. W szkole było wiele nowości, nie miałam pojęcia, jakie fajne rzeczy można tworzyć w laboratorium. Sama chemia nie stanowiła wyzwania, trochę powtórek z liceum, a nawet gimnazjum.

Anita Kwiatkowska
absolwentka Policealnej Szkoły Farmaceutycznej

Sekretariat

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Dodatkowych informacji udzielamy
pod nr tel. 52 373 36 89, 517 764 644
lub pod adresem sekretariat@policealnebydgoszcz.pl

Top