TEST
Podstawy chemii - zestaw 1

Uzupełnij 10 pytań testowych.
Możesz korzystać z układu okresowego pierwiastków.

Pytanie 1

Podaj zestaw, który nie zawiera substancji prostych:
azot, tlen
węgiel, cynk
aluminium, woda
wodór, magnez

Pytanie 2

Wskaż szereg wyłącznie tlenków niemetali:
Na2O, H2O, ZnO
CaO, CO2, Na2O
P2O5, CO2, SO3
Na2O, SO2, CaO

Pytanie 3

Wskaż substancjcę będącą kwasem:
Na2O
NaOH
HCl
NaCl

Pytanie 4

Wskaż zestaw wyłącznie ze wzorami anionów:
Cl-, I-, H+
Na+, Ca2+, Al3+
H+, OH-, SO32-
SO32-, S2-, PO43-

Pytanie 5

Gliceryna to:
kwas organiczny
tłuszcz
alkohol
aldehyd

Pytanie 6

Formalina to:
aldehyd
ester
alkohol
kwas

Pytanie 7

Witamina C to:
kwas cytrynowy
kwas jabłkowy
kwas askorbowy
kwas mlekowy

Pytanie 8

Związkiem organicznym jest:
woda
etanol
woda utleniona
perhydrol

Pytanie 9

Roztwór 5% to:
5g substancji rozpuszczony w 100g wody
5g substancji rozpuszczony w 100g roztworu
5g substancji rozpuszczony w 105g roztworu
5g substancji rozpuszczony w 105g wody

Pytanie 10

Jeżeli 1g NaCl rozpuścimy w 4g wody to otrzymamy roztwór o stężeniu:
1%
25%
20%
35%
Top