Konsultacja

Najczęściej zadawane pytania

Postaramy się rozwikłać Twoje wątpliwości oraz doradzić w jakiej formie najlepiej uczyć się w naszych szkołach.

Pytania ogólne
 • Czy bez matury mogę być uczniem szkoły policealnej?

  Tak. W szkole policealnej do nauki wymagany jest dyplom ukończenia szkoły średniej. Nie trzeba posiadać zdanej matury.

 • Czy z wyższym wykształceniem lub w trakcie studiów mogę być uczniem szkoły policealnej?

  Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby uczyć się zawodu posiadając wyższe wykształcenie. Wielu studentów ma świadomość, że ich kierunek studiów nieprędko zacznie przynosić korzyści finansowe. Dlatego decydują się na uzyskanie tytułu technika w Policealnych Szkołach Medycznych. Zdobywając zawód mogą wcześniej znaleźć korzystne finansowo zatrudnienie.

 • Jak pogodzić studia lub pracę z nauką w szkole policealnej?

  Naszym uczniom proponujemy dwa tryby nauki - dzienny lub weekendowy. W przypadku trybu dzienniego większość zajęć odbywa sie popołudniami. Sprawą oczywistą jest, że największe efekty kształcenia otrzymujemy poprzez uczestnictwo w zajęciach. Jednak zdarzają się sytuacje, że nie możemy uczestniczyć we wszystkich. W szkole policealnej do klasyfikacji z przedmiotu wymagana jest 50% obecność na zajęciach.

 • Moja praca nie pozwala mi być na wszystkich zajęciach, czy to jest problem?

  Nie ma problemy z godzeniem pracy zawodowej z nauką. Wielu uczniów jednocześnie pracuje i uczy się w Policealnych Szkołach Medycznych. W szkole policealnej do klasyfikacji z przedmiotu wymagana jest 50% obecności na zajęciach.

 • Jakie dokumenty muszę dostarczyć, żeby zarezerwować miejsce w szkole?

  Należy wypełnić formularz rekrutacyjny (online lub osobiście w sekretariacie) oraz dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły średniej i 2 zdjęcia legitymacyjne.

 • Czy muszę być po profilu biologiczno-chemicznym, żeby uczyć się w Policealnych Szkołach Medycznych?

  Nie ma takiego obowiązku. Naturalnie, wiedza z liceum na pewno się przyda, natomiast dokładamy wszelkich starań, żeby nadrobić zaległości i wyrównać poziom w ciągu pierwszych miesięcy nauki.

 • Ile trwa nauka?

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauka w zawodzie technik farmaceutyczny, technik masażu i technik usług kosmetycznych trwa 2 lata, czyli 4 semestry.

 • Od kiedy zaczynają się zajęcia praktyczne?

  Najwcześniej zajęcia praktyczne można rozpocząć po zaliczonych dwóch semestrach, czyli po roku nauki.

 • Kiedy rozpoczyna się rok szkolny?

  We wrześniu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauka w szkołach policealnych odbywa się w trybie szkolnym, tj. od września do czerwca z przerwą wakacyjną, feriami zimowymi, itd.

 • Jak znaleźć miejsce praktyk zawodowych?

  Opiekunem praktyk pomaga w znalezieniu i zorganizowaniu praktyki zawodowej wymaganej w ramach nauki w Policealnych Szkołach Medycznych.

 • Czy po ukończeniu szkoły otrzymuje tytuł technika?

  Po ukończeniu nauki w szkole uczniowie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎ Całość odbywa się w naszych pracowniach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu absolwent otrzymuje ‎‎świadectwo i dyplom potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Pytania dot. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej
 • Czy poradzę sobie z chemią w Policealnej Szkole Farmaceutycznej?

  Na pewno. Nauka chemii w Policealnej Szkole Farmaceutycznej jest zupełnie inna niż w szkole średniej. Skupiamy się na praktycznych aspektach chemii, pracy w laboratorium, a nie na rozbudowanych wzorach.
  Możesz sprawdzić swoją wiedzę przed decyzją o zapisaniu się do naszej szkoły – uzupełnij test z chemii.

 • Czego oczekuje się od uczniów Policealnej Szkoły Farmaceutycznej?

  Od przyszłych techników farmaceutycznych oczekujemy 4 rzeczy: nauczyć się szukać informacji, myśleć analitycznie, nie unikać rozwiązywania problemów, ćwiczyć na zajęciach.

 • Dlaczego studenci Analityki Medycznej decydują się na podjęcie nauki w Policealnej Szkole Farmaceutycznej?

  W naszej szkole skupiamy się na zajęciach praktycznych, których często brakuje na studiach. Wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki w szkole przydają się na studiach. Poza tym, w trakcie studiów mogą zacząć już pracować i zdobywać niezbędne doświadczenie.

 • Jak wyglądają praktyki w Policealnej Szkole Farmaceutycznej?

  Zajęcia praktyczne w aptece ogólnodostępnej z recepturą (po II semestrze) trwają 192h. Ponadto po ukończeniu IV semestru (w maju) uczniowie odbywają praktykę zawodową w aptece w wymiarze 160h, czyli 4 tygodnie.

 • Jaka jest zdawalność egzaminu potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie w Policealnej Szkole Farmaceutycznej?

  W ramach tzw. nowej formuły egzaminu (od roku 2014) średnia zdawalność wyniosła 79%.

 • Czy nauka jest całkowicie bezpłatna?

  Tak. Przez 2 lata nauki nie pobieramy, żadnych opłat od uczniów.

Pytania dot. Policealnej Szkoły Masażu
 • Czy poradzę sobie z biologią w Policealnej Szkole Masażu?

  Na pewno. Dokładamy wszelkich starań, żeby uzupełnić ewentualne braki z anatomii, ponieważ jest to kluczowa wiedza dla masażystów. Odpowiednie rozpoznanie źródła bólu i zastosowanie właściwej terapii manualnej jest kluczową umiejętnością technika masażysty. Z pewnością każdy z uczniów nadrobi ewentualne zaległości w ciągu pierwszych miesięcy nauki.

 • Jak wyglądają praktyki w Policealnej Szkole Masażu?

  Zajęcia praktyczne w przychodni rehabilitacyjnej (po II semestrze) trwają 192h. Ponadto po ukończeniu IV semestru (w maju) uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 120h.

 • Jaka jest zdawalność egzaminu potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie w Policealnej Szkole Masażu?

  W ramach tzw. nowej formuły egzaminu (od roku 2014) średnia zdawalność wyniosła 95%.

 • Dlaczego studenci fizjoterapii decydują się na podjęcie nauki w Policealnej Szkole Masażu?

  Na studiach często brakuje praktyk, a Policealna Szkoła Masażu oferuje ich całe mnóstwo. Fizjoterapeuci potrzebują efektywnych narzędzi do pracy i w szkole nabywają umiejętności do wykonywania różnych rodzajów terapii.

 • Czy nauka jest całkowicie bezpłatna?

  Tak. Przez 2 lata nauki nie pobieramy, żadnych opłat od uczniów.

Pytania dot. Policealnej Szkoły Kosmetycznej
 • Ile egzaminów muszę zdać, aby uzyskać tytuł technika?

  Po pierwszym roku nauki należy przystąpić do egzaminu z kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, a po drugim roku nauki z kwalifikacji A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Zdanie obu egzaminów daje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 • Kiedy i w jakim wymiarze godzin odbywają się praktyki zawodowe?

  Praktyki odbywają się w II i IV semestrze po 80 godzin. Łącznie jest 160 godzin praktyk zawodowych.

 • Do kiedy należy uiścić opłatę za wyprawkę?

  Opłatę należy uregulować do końca października.

Zadaj pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Zadaj je naszym ekspertom.

Umów się na spotkanie

Konsultacje i zapisy przyjmowane są w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Dodatkowych informacji udzielamy
pod nr tel. 52 373 36 89, 517 764 644
lub pod adresem sekretariat@policealnebydgoszcz.pl

Top